Dyma fideos amrywiol o'r côr yn perfformio mewn gwahanol gyngherddau. Cliciwch ar bob un i wylio. Here are various videos of the choir performing at various engagements. Click on each one to watch.