Gweler isod adborth am berfformiadau’r côr. Please see below feedback about the choir's performances.

Ilid Anne Jones
Pianydd ac Organydd / Pianist and Organist

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Gor Meibion Dwyfor am eich cyfraniad cerddorol a gwerthfawr tu hwnt yng nghyngerdd dathlu bywyd a hanes y gantores ‘Leila Megàne- Anwylyn Cenedl’ yn y Galeri, Caernarfon. Pleser o’r mwyaf oedd cyd weithio gyda chi a phawb arall a gymerodd ran i wneud y noson yn llwyddiant mawr. 🎼

Backwater Classic Car Tours

Thank you all for taking the time to come and put on such a wonderful performance for us, as always! 👏

Backwater Classic Car Tours

Christopher J. Prew

Mae gennyf atgofion melys o fod mewn sawl cyngerdd blynyddol Côr Meibion Dwyfor ym Mart Bryncir. Yr awyrgylch yn hwyliog a chartrefol, y côr yn canu yn hynod o swynol a’r gwesteion o safon uchel.

Sue Davies
Backwater Classic Car Tours

You were brilliant - such a pleasure listening to you perform for us. Thank you all.

Sian Wyn Gibson
Unawdydd ac Athrawes Llais / Soloist & Vocal Tutor

Pleser pob amser i fod yn unawdydd gwadd, a chael perfformio gyda’r côr arbennig hwn.

Robat Arwyn
Cyfansoddwr Cerddorol / Musical Composer

Côr o leisiau cynnes, braf, a'u cyfraniad i'w cymuned leol a'n diwylliant cenedlaethol yn enfawr.

Iwan Llewelyn Jones

Côr cynnes a melys ei sain sydd wedi rhoi cyfraniad sylweddol i’r diwylliant Cymraeg yn y blynyddoedd diwethaf. Melys moes mwy!

Linda & Trevor Lester
Backwater Classic Car Tours

We found the choirs harmony excellent, SO enjoyed it, the boys looked extremely smart, the solos were fabulous & the choir master held them all in check beautifully.

Clare Curtis

Thank you for the wonderful entertainment at Ysgol Brynrefail last night, it was amazing.

Karin Rothenfluh
(Switzerland - Backwater Classic Car Tours)

We enjoyed the performance of the Dwyfor Male Voice Choir at Castell Deudraeth on 28/05/2024 very much. The strong voices touched our hearts and the song «hallelujah» was exceptionally well sung.