Cysylltwch gyda ni i holi am logi’r côr ar gyfer eich digwyddiad arbennig neu i ymuno fel aelod.  Please contact us to enquire about hiring the choir for your special engagement/event.

  • Mr Ifan M. Hughes: Elidir, Llanaelhaearn, Caernarfon. Gwynedd LL54 5AG

Gallwch hefyd lenwi’r ffurflen ar-lein ganlynol i gysylltu â ni gyda’ch ymholiad yna cliciwch ar ‘CYSYLLTWCH Â NI’ pan fyddwch yn barod i’w hanfon. You can also complete the following on-line form to contact us with your enquiry then click ‘CYSYLLTWCH Â NI’ when ready to send.

*
*