Gallwch gael mynediad cyflym i’n gwefan ar sgrin gartref eich ffôn symudol clyfar; tabled; ipad; gliniadur a chyfrifiadur bwrdd gwaith. Cliciwch ar y llun perthnasol isod am wybodaeth bellach. You can add a shortcut to our choir’s website on the home screen of a smart mobile phone; tablet; ipad; laptop and desktop computer for easy access. Click on the relevant image below for further information.