iPad

Dilynwch y cyfarwyddiadau yn y fideo canlynol oddi ar YouTube er mwyn creu llwybr byr i’n gwefan ar eich dyfais.

Follow the instructions in the following video from YouTube to create a shortcut to our website on your device.
Cliciwch ar y triongl yng nghanol y fideo uchod i’w chwarae.

Click on the triangle in the middle of the video above to play it.