Ar y dudalen hon o’n gwefan gallwch wrando (am gyfnod amhenodol heb unrhyw gost prynu) ar ein CD ‘Hwyr o Haf’ a gynhyrchwyd yn ôl yn 2008. Cyn belled â bod gennych gysylltiad rhyngrwyd gallwch wrando ar eich ffôn symudol, tabled neu gyfrifiadur pen desg. On this page of our website you can listen (indefinitely at no purchase cost) to our CD ‘Hwyr o Haf’ which was produced back in 2008. As long as you have an internet connection you can listen on your mobile phone, tablet, or desktop computer.