Dyma LP a ryddhawyd yn ddiweddar gan Recordiau Sain yn cynnwys Parti Meibion ​​Dwyfor yn canu 'Emyn' (1); ac 'Eifionydd' (11). Cliciwch ar bob cân i wrando.  This is an LP recently released by Sain Recordings and includes Meibion Dwyfor as a party singing 'Emyn' (1); and 'Eifionydd' (11). Click on each song to listen.