• Dyddiad: 07/07/2024 07:30 PM
  • Lleoliad Eglwys Santes Fair / Saint Mary’s Church Betws Y Coed (Map)
  • Mwy o wybodaeth: Gweler isod / Please see below

Disgrifiad


Yn cynnwys Côr Meibion Carnguwch a Chôr Meibion Dwyfor yn canu fel Côr BuAnn.

Am ragor o wybodaeth cliciwch ar y dolenni canlynol:

Dewch i Gonwy

Eglwysi Bro Gwydyr Churches

Côr Meibion Perth


Côr BuAnn (Côr Meibion Dwyfor / Côr Meibion Carnguwch) Eisteddfod Genedlaethol Cymru - 2023.


Including Côr Meibion Carnguwch and Côr Meibion Dwyfor singing as Côr BuAnn.

For further information click on the following web links:

Visit Conwy

Eglwysi Bro Gwydyr Churches

Perth Male Voice Choir