Mae'n ddrwg gennym, mae'r cofrestriad wedi dod i ben.

Gyda Hywel Jones (Ty’n Mynydd) yn arwain y noson. With Hywel Jones (Ty’n Mynydd) as compere.


  • Dyddiad: 14/06/2024 07:15 PM
  • Lleoliad Bryncir, Garndolbenmaen LL51 9LX, UK (Map)

Disgrifiad

Bydd raffl yn cael ei chynnal ar y noson fydd yn cynnwys hamperi a roddwyd gan ‘Dragon‘ a Tesco Porthmadog yn ogystal â ymweliad un dydd i deulu o bump (2 oedolyn / 3 plentyn) i Bortmeirion werth hyd at £58!

Diolchwn yn fawr i'r sefydliadau isod am eu rhoddion hael a chefnogaeth werthfawr. Gallwch ymweld â'u gwefannau trwy glicio ar y dolenni gwe perthnasol o dan y logos a ddangosir.


~~~~~~~~~~

A raffle will be held on the evening and will include hampers donated by ‘Dragon‘ and Tesco Porthmadog as well as a one day visit family ticket for five people (2 adults / 3 children) to Portmeirion worth up to £58!

Our grateful thanks to the organisations shown below for their kind and valued support.  You can visit their websites by clicking on the relevant web links below the logos displayed.