Lansio gwefan newydd y côr! / Our new website is lauched!

Dyma luniau o lansiad ein gwefan newydd yn Siop Eifionydd heddiw wrth i Robin a Hefin Jones bwyso’r botwm i fynd a’r wefan yn fyw.  Ein diolchiadau mawr i Siop Eifionydd.Here are photos from our launch event today of our new website in Siop Eifionydd as Robin and Hefin Jones pressed the button to go live.  Our grateful thanks to Siop Eifionydd.


Hefin Jones - Aelod o’r côr ers 1975 / Choir member since 1975.

Croeso i’r lansiad! / Welcome to the launch!

Melfyn a Linda Jones - Siop Eifionydd

Siop Eifionydd

Carys Lake, Renee Jones.


Robin Jones, aelod gwreiddiol o’r côr ers 1975 gyda Hefin Jones ychydig o fisoedd wedyn (y ddau yn y llun). /  Robin Jones, original choir member since 1975 followed shortly thereafter by Hefin Jones (both pictured)


Robin a Hefin Jones yn paratoi i lansio’r wefan newydd / Robin and Hefin Jones preparing to launch the new website.


Linda Jones, Nesta Jones, Carys Lake, Renee Jones

Ar fin lansio’r wefan newydd / On the cusp of launching our new website.

Robin a Hefin Jones yn pwyso’r botwm i lansio’r wefan / Robin and Hefin Jones launching our new website. (Llun/photo: Linda Jones)


Robin a Hefin Jones yn pwyso’r botwm i lansio’r wefan / Robin and Hefin Jones launching our new website.


Y wefan yn fyw! / Our website is now live!


Robin Jones, Hefin Jones, Dewi Jones


Renee Jones, Nesta Jones, Dewi Jones

Treflyn Jones, Hefin Jones, Buddg Roberts (Cyfarwyddwr Cerdd y côr / Choir Musical Director)

Robin Jones, Hefin Jones

Richard Lloyd Jones (Cadeirydd, dylunydd a rhelowr y wefan / Chor chair, web designer and manager), Robin Jones, Hefin Jones, Buddug Roberts, Dewi Jones, Nesta Jones

Robin Jones, Buddug Roberts, Hefin Jones


Manylion ein gwefan newydd yn cynnwys cod QR newydd / Our website details and new QR code