Aberdaron - Dathliad 50 mlynedd Hogiau’r Wyddfa - Eisteddfod Genedlaethol 2013 (Sir Ddinbych a’r Cyffiniau)

Cliciwch ar y triongl yng nghanol y fideo i chwarae.

Click on the triangle in the middle of the video to play.

.