Gwanwyn yn ein Tir - Noson Lawen - Côr BuAnn (Côr Meibion Dwyfor / Côr Meibion Carnguwch)Cliciwch ar y triongl yng nghanol y fideo i chwarae.

Click on the triangle in the middle of the video to play.