Safwn yn y Bwlch - Côr BuAnn (Côr Meibion Dwyfor / Côr Meibion Carnguwch) - Noson LawenCliciwch ar y triongl yng nghanol y fideo i chwarae.

Click on the triangle in the middle of the video to play.