Tan yn Llŷn - Ann Williams a Côr Meibion Carnguwch - (Noson Lawen)Cliciwch ar y triongl yng nghanol y fideo i chwarae.

Click on the triangle in the middle of the video to play.